ویرایش بهینه سازی و حجم تصاویر

ویرایش بهینه سازی و حجم تصاویر

 بهینه سازی و حجم تصاویر وعکس های سایت

در هر طراحی سایت و یا فروشگاه بهره گیری از تصاویر و عکس های مناسب و زیبا نقش مهمی بر زیبایی محیط داخلی و افزایش کار آیی سایت و فروشگاه ما خواهد داشت.
رعایت اصول بهینه سازی تصاویر سایت سرعت بارگذاری صفحات سایت و فروشگاه شما را افزایش می دهد.

مواردی را که ما می توانیم برای بهینه سازی تصاویر و عکس های خود در سایت انجام دهیم عبارتند از :
1- بهینه سازی توضیحات تصاویر سایت
2- بهینه سازی با استفاده از ابعاد مشخص
3- بهینه سازی با استفاده از انتخاب پسوند مناسب
4- بهینه سازی تصاویر سایت با کاهش حجم آن ها

حجم تصویر یکی از نکاتی است که لازم است به هنگام بارگذاری در وبسایت مهم است وهر چه کیفیت تصویر بهتر باشد حجم آن نیز بیشتر است

.

بهتر است برای انواع اسلاید و بنرها از تصاویر با کیفیت مناسب تر و بالاتر استفاده کرد زیرا اسلاید و بنر نشانگر فعالیت های ما می باشد.

نویسنده و محقق

حجم سایت به نوع فعالیت سایت نیز وابسته است.

در صورتی که برای سایتی با محتوای عمومی تر ، عکس ها و تصاویر با کیفیت و حجم متوسط کافی است.
بهترین حجم عکس و تصاویر را در 4 سطح می توان تقسیم کرد :

تصاویر بزرگ تر ( با عرض 800 پیکسل ) : حداکثر 150 - 180 کیلوبایت
تصاویر بزرگ ( با عرض 600 پیکسل ) : حداکثر 100 - 120 کیلوبایت
تصاویر کوچک ( با عرض 300 پیکسل ) : حداکثر 50 - 60 کیلو بایت
تصاویر کوچک ( با عرض 150 پیکسل ) : حداکثر 20 - 30 کیلو بایت